Verbouwing MFC de Koppellinck

MFC de Koppellinck is een Multifunctioneel Centrum, een gemeenschapshuis met activiteiten van en voor inwoners in Geffen. Dit centrum ligt aan de Kloosterstraat 4,6,8 te Geffen.

 

Architect R. Rutgers van Adamas Groep is de ontwerper van het pand. MFC de Koppellinck werd in 2010 opgeleverd.

In het Multi Functioneel centrum wordt gebruikt door:

 

  • basisschool De Wissel
  • zorginitiatieven zoals: Kom d’r In, Geffen zorgt, repair café, logopediepraktijk
  • verenigingen zoals: WIK, GVG, volleybal etc.
  • koor ExpresZo
  • dansgroep, voedingscoach etc.

Foto's

Wat gaan we verbouwen?

Het MFC heeft bij de hoofdingang een verzakking. Dat gaan we verhelpen. Verder passen we in het kader van de horeca wet- en regelgeving de installatie voor de ventilatie van het MFC aan. Daarnaast heeft het bestuur van MFC De Koppellinck gevraagd om twee aanpassingen. Ten eerste een kleine uitbreiding aan de voorzijde van het pand.

 

Ten tweede vraagt het bestuur om een scheiding aan te brengen tussen het horecadeel en de piazza. De piazza is voor multifunctioneel gebruik. De school gebruikt dit als aula en het gemeenschapshuis gebruikt dit voor grote activiteiten zoals bijvoorbeeld toneel en bijeenkomsten. De open verbinding met het horecadeel beperkt het gebruik. Dat passen we aan zodat de school en de horeca tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de ruimte. Samen met de gebruikers van de Koppellinck werken we aan een gedragen ontwerp.

 

Planning

Maart 2021 presenteren definitief ontwerp
Juli/Augustus 2021 start bouw
December 2021 oplevering
 

We proberen de overlast van de verbouwing zoveel mogelijk te beperken. Daarom willen we in de zomervakantie starten.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider, mevrouw Annemieke Verstraten, tel. 14 0412, email a.verstraten@oss.nl