KBO Geffen

De doelstelling van KBO-Geffen is dezelfde als die van KBO-Brabant: belangenbehartiging voor ouderen op diverse terreinen. Belangrijk daarbij is vertegenwoordigingen in: Seniorenraden, Wmo-platforms, cliëntenraden, gemeentelijke commissies, besturen van Stichtingen Welzijn, etc.

Onze afdeling heeft 365 leden en maar liefst 40 vrijwilligers.

Het bestuur en deze vrijwilligers stellen zich tot taak:

  • Ontmoetingen te stimuleren;
  • Activiteiten te organiseren;
  • Individuele en collectieve belangen te behartigen;
  • Vrijwilligers te ondersteunen;
  • Bestuurs- en kaderleden te leveren voor lokaal, regionaal en provinciaal niveau;
  • Samen te werken met andere KBO-afdelingen en andere ouderenbonden binnen de gemeente.


Zie voor een volledig overzicht van alle activiteiten het Jaarboekje 2018.

KBO-Brabant en zijn afdelingen komen op voor de senioren in Noord-Brabant, stimuleren hen tot maatschappelijke participatie en inspireren hen hun talenten te gebruiken voor elkaar en de maatschappelijke omgeving.

KBO Geffen
Contactinformatie
secretaris: Mevr. Will van Leeuwen
Van Coothstraat 14
5386 AE Geffen
Telefoon: 073-5323044
E-mail: hansenwillvanleeuwen@gmail.com