Nationale Voorleeslunch

Op vrijdag 7 oktober 2022, Nationale Ouderendag, vindt voor de tiende keer de Nationaie Voorleeslunch plaats. Een initiatief van de landelijke organisatie De Leescoalitie. ook Lezenslust en Theater van de Stad van De Lievekamp doen mee aan het evenement.

 

Wij organiseren in het kader van 'Generatielezen' op 7 oktober tien voorleesactiviteiten in de gemeente Oss, waaronder in Geffen. Het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te [praten of erinneringen op te halen. Ook u kunt op deze dag genieten van een mooi verhaal. Na het voorlezen krijgt u een lunch aangeboden, verzorgd door studenten van het Koning Willem I College, locatie Oss (voorheen ROC De Leijgraaf).

Het Nationale Voorlees'lunch'verhaal wordt op 7 oktober in het hele land voorgelezen. Dit jaar is een jubileumeditie waarvoor maar liefst drie bekende schrijvers van naam een verhaal schrijven: Kader Abdola, Marion Bloem en Bart Chabot. Op uw locatie wordt dit verhaal voorgelezen door een jongere. 

Docenten en studenten van ROC De Leijgraaf helpen mee in de voorbereiding en de uitvoering. Door jongeren te laten voorlezen en betrekken in de voorbereiding en uitvoering, laten we zien dat (voor)lezen een maatschappelijke functie heeft. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het voorkomen van laaggeletterdheid onder jongeren.

 

Bovendien willen wij laten zien dat het (voor)lezen van een goed boek of verhaal plezier verschaft aan mensen van alle leeftijden. 

 

Kijk voor meer informatie over de Nationale Voorleesdagen op https://nationalevoorleeslunch.nl/

Meer informatie over Generatielezen vindt u op https://www.lezenslust.nl/ 

 

Programma

10.00 uur  - Inloop met koffie en thee

11.00 uur  - Welkom

11.05 uur  - Voorlezen

11.30 uur  - Napraten

11.45 uur  - Pauze

12.00 uur  - Lunch

13.00  uur - Afsluiting

 

U kunt zich voor deze activiteit aanmelden op de inschrijflijst in Kom d'r In of via e-mail: komdrin.geffenzorgt@gmail.com 

Als dat niet lukt, kunt u ook bellen met Tineke: 06-10758924.

 

Nationale Voorleeslunch
Contactinformatie organisatie
Organisatie: Kom d'r In
Telefoon: 06-10758924
E-mail: komdrin.geffenzorgt@gmail.com