Geffen Zorgt

Lang en gezond in Geffen blijven wonen, welke Geffenaar wil dat nou niet? Geffen Zorgt is een initiatief voor en door Geffenaren. Wij zien dat verschillende veranderingen in de zorg iets anders van ons vragen: langer thuis wonen, en het beroep op zelfredzaamheid: elkaar een handje helpen waar het nodig is.

 

Zaterdag 8 juli: Hoe zorgen we voor elkaar in Geffen? 

Een belangrijke vraag voor inwoners, want hoe meer we voor elkaar zorgen, hoe fijner wonen het is in Geffen. Geffen Zorgt, de Dorpsraad, de Koppellinck, BSG en ONSwelzijn hebben het initiatief genomen om op deze vraag een antwoord te vinden.

 

Daarom organiseren zij op 8 juli de dag: Elkaar treffe in Geffe.

 

Op drie plekken in Geffen staan professionals en vrijwilligers om actief inwoners te vragen hoe zij het leven in Geffen vinden: Wat hebben ze nodig? Wat kunnen zij zelf betekenen? Er is gelukkig ook al veel in Geffen en daarom worden bewoners ook geïnformeerd. Niet alleen aan de deur, maar ook met een heel afwisselend middagprogramma in de Koppellinck.

 

Zet het in je agenda 8 juli! 

 

   

 

Over Geffen Zorgt

Wij willen ons graag inzetten, zodat iedereen prettig in Geffen kan (blijven) wonen. Dit doen we op verschillende manieren: 

  • “Kom D’r In’’: een laagdrempelige huiskamer voor alle Geffenaren. Een plek om naar toe te gaan voor gezelligheid of een luisterend oor, maar ook om activiteiten te beginnen of te bezoeken.
  • Bewustwording: we organiseren verschillende evenementen, om actuele thema’s van de zorg in Geffen onder de aandacht te brengen. Denk aan de zorgmarkt of een thema-avond.
  • Wonen: we denken na over nieuwe woonvormen (bijv. jong-oud) in Geffen.

 

In 2016 maakten we samen met verschillende professionals (o.a. huisarts, apotheek, ONS Welzijn, BrabantZorg, BrabantWonen, Pantein) een visie op de zorg in Geffen:

 

  • De inwoners van Geffen zijn zich bewust van de veranderende zorg, het beroep op de zelfredzaamheid, de verantwoordelijkheid voor henzelf en de naaste kwetsbare medemens.
  • De inwoners van Geffen bundelen hun krachten, voeren regie, versterken elkaar en vanuit wederkerigheid zoekt men samen naar mogelijkheden, zodat de (oudere) medemens met een zorgbehoefte deel uit blijft maken van de Geffense samenleving.

 

In 2017 gingen we van denken naar doen. In verschillende werkgroepen zag “Kom D’r In’’ het levenslicht, werd er een zorgmarkt georganiseerd en werd de basis gelegd voor verschillende informatieavonden over actuele thema’s. In 2017 sloten tientallen vrijwilligers zich bij ons aan: van denkers tot doeners. Van marktorganisatoren tot Team Kom D’r In. En van gastvrouw tot kok!

 

In 2018 zijn we verder gegaan als vereniging en treden we meer naar buiten. We laten meer van ons horen en vragen aan Geffen: waar is behoefte aan? Zo weten we of we op de goede weg zijn, of dat er behoefte is aan andere diensten of activiteiten. Ook gaan we ervoor zorgen dat iedereen lid kan worden van Geffen Zorgt, en dat leden daar ook iets waardevols voor terugkrijgen.

 

Meer weten? Stuur een mailtje naar geffenzorgt@gmail.com 

 


 

Bestuur 

Het  bestuur van Geffen Zorgt bestaat uit vier leden:

  • Theo Willemse – Voorzitter
  • Karin Vos – Secretaris
  • Wilma van Nistelrooij – Penningmeester
  • Rien Oomens - Bestuurslid