Geffen Zorgt

Lang en gezond in Geffen blijven wonen, welke Geffenaar wil dat nou niet? Geffen Zorgt is een initiatief voor en door Geffenaren. Wij zien dat verschillende veranderingen in de zorg iets anders van ons vragen: langer thuis wonen, en het beroep op zelfredzaamheid: elkaar een handje helpen waar het nodig is. 
 
Wij willen ons graag inzetten, zodat iedereen prettig in Geffen kan (blijven) wonen. Dit doen we op verschillende manieren: 


“Kom D’r In’’:

een laagdrempelige huiskamer voor alle Geffenaren. Een plek om naar toe te gaan voor gezelligheid of een luisterend oor, maar ook om activiteiten te beginnen of te bezoeken. 


Bewustwording:

we organiseren verschillende evenementen, om actuele thema’s van de zorg in Geffen onder de aandacht te brengen. Denk aan de zorgmarkt of een thema-avond. 


Wonen:

we denken na over nieuwe woonvormen (bijv. jong-oud) in Geffen. 


In 2016 maakten we samen met verschillende professionals (o.a. huisarts, apotheek, ONS Welzijn, BrabantZorg, BrabantWonen, Pantei) een visie op de zorg in Geffen:
 
De inwoners van Geffen zijn zich bewust van de veranderende zorg, het beroep op de zelfredzaamheid, de verantwoordelijkheid voor henzelf en de naaste kwetsbare medemens.  
 
De inwoners van Geffen bundelen hun krachten, voeren regie, versterken elkaar en vanuit wederkerigheid zoekt men samen naar mogelijkheden, zodat de (oudere) medemens met een zorgbehoefte deel uit blijft maken van de Geffense samenleving. 
 
In 2017 gingen we van denken naar doen. In verschillende werkgroepen zag “Kom D’r In’’ het levenslicht, werd er een zorgmarkt georganiseerd en werd de basis gelegd voor verschillende informatieavonden over actuele thema’s. In 2017 sloten tientallen vrijwilligers zich bij ons aan: van denkers tot doeners. Van marktorganisatoren tot Team Kom D’r In. En van gastvrouw tot kok! 
 
In 2018 gaan we verder als vereniging. Komend jaar treden we meer naar buiten: we laten meer van ons horen en vragen aan Geffen: waar is behoefte aan? Zo weten we of we op de goede weg zijn, of dat er behoefte is aan andere diensten of activiteiten. Ook gaan we ervoor zorgen dat iedereen lid kan worden van Geffen Zorgt, en dat leden daar ook iets waardevols voor terugkrijgen. 
 
Meer weten? Stuur een mailtje naar geffenzorgt@gmail.com 
 

 

Wie zijn wij? 

 

Het eerste bestuur van Geffen Zorgt bestaat uit vier leden. 

 

  • Hans Hoeben – Voorzitter 
  • Gerrit Romme – Secretaris 
  • Rien Oomens – Penningmeester
  • Christel Willemse – Algemeen bestuurslid 

 
Geffen Zorgt heeft verschillende werkgroepen: 
Team Kom D’r In. Deze werkgroep houdt zich bezig met de huiskamer van Geffen. Van openingstijden tot financiën, en van gastvrouwen tot activiteiten; de groep houdt zich met van alles bezig.

  
De werkgroep Bewustwording organiseert verschillende evenementen, om actuele thema’s van de zorg in Geffen onder de aandacht te brengen. Van zorgmarkt tot thema-avond.  


Werkgroep Wonen denkt na over manieren waarop jong en oud in Geffen kan blijven wonen. De groep heeft contact met de gemeente, de woningcorporatie en met verschillende initiatieven uit de omgeving. 
 
Kom D’r In  
Oog hebben voor elkaar vinden we erg belangrijk. Als je elkaar kent, kun je iets voor elkaar betekenen. Bovendien vinden de meeste mensen het fijn en belangrijk om anderen te ontmoeten. Daarom zijn we “Kom D’r In” begonnen, een gezellige huiskamer voor en door Geffenaren. Loop gerust binnen voor een kop koffie of thee!   
 
Bij Kom D’r In zijn verschillende activiteiten. Wil je weten wat je allemaal kunt doen? Loop gerust even binnen. Naast het bezoeken van activiteiten, is het ook mogelijk om een activiteit te beginnen. Je kunt je talenten en interesses op vele manieren inzetten! 
 
Wil je af en toe gastheer of gastvrouw zijn? 
Wil je samen met anderen bepaalde activiteiten opzetten? Samen muziek maken? …..  Boeken ruilen?..... Een breiclubje vormen? ….samen koken?...een repair-cafe starten?….enz., enz.  
Heb je belangstelling voor andere culturen, wil je iets doen met taalverwerving? 
Ben je mantelzorger en zou je andere mantelzorgers willen ontmoeten? 
Ben je op dit moment zonder werk of pas met pensioen en heb je vaardigheden die je wilt inzetten voor de huiskamer? 
 
Openingstijden 
Op dit moment zijn we op de volgende momenten open: 

 

  • Dinsdag van 13:30 tot 16:00 uur
  • Vrijdag van 09:30 tot 12:00 uur

 
Houd de openingstijden goed in de gaten. We beginnen met twee dagdelen, maar willen graag onze deuren vaker gaan openen! Voor het actuele activiteitenprogramma, verwijzen we je naar de Torenklanken. Deze is digitaal te vinden onder de pagina Uitgelicht op Geffen.nl.
 
Meer weten?

Stuur een bericht naar komdrin.geffenzorgt@gmail.com of neem contact op met Elly Smit (073 5322 221) of Tineke Willemse (06 1075 8924). 
 
Meedoen? 
Iedereen is welkom om bij te dragen aan Geffen Zorgt! 
Draag jij ook graag je steentje bij? Dat kan!  
 
Heb je interesse in een van de werkgroepen?

Stuur dan een mail naar geffenzorgt@gmail.com 
 
Wil je meer weten over of meedoen aan Kom D’r In?

Mail dan naar: komdrin.geffenzorgt@gmail.com