Ties Raijmakers

Het idee is ontstaan om vooral de verbinding op te zoeken met andere Geffense Verenigingen.
Ties Raijmakers

Samenwerking Geffense verengingen, een nieuw voorbeeld van waar een klein dorp groot in kan zijn.
 
Onder de noemer “Vitale Verenigingen” is er een stuurgroep gevormd die actief bijdraagt aan het verbinden tussen de verschillende verenigingen in Geffen. Ties Raijmakers is één van de stuurgroep leden en vertelt graag meer over dit initiatief.

Hoe is het initiatief ontstaan?
Bij Nooit Gedacht is een tijd geleden een kunstgrasveld aangelegd, mede mogelijk gemaakt door Gemeente Oss. Bij de aanleg van dit veld  is vanuit de gemeente het verzoek aan Nooit Gedacht gedaan om een vitale vereniging te worden binnen de Geffense Gemeenschap.

Vitale vereniging is een breed begrip en kan vanuit verschillende hoeken bekeken worden. Om dit te stroomlijnen, is er een groep gevormd met vrijwilligers vanuit Nooit Gedacht. Ook de Dorpsraad werd betrokken bij dit initiatief, om een brede kijk te houden.
Eind 2018 is de groep voor het eerst bij elkaar gekomen en is er veel gebrainstormd over wat het doel moest zijn en wat er geregeld kan worden onder de noemer Vitale Vereniging. Uiteindelijk is er een idee ontstaan om vooral de verbinding op te zoeken met andere Geffense Verenigingen. Dit kreeg vorm door een gezamenlijke bijeenkomst in het voorjaar van 2019. Tijdens deze bijeenkomst werden allerlei ideeën geopperd vanuit de deelnemende verenigingen.
Deze ideeën zijn ondergebracht in 4 werkgroepen:

- De werkgroep Communicatie
- De werkgroep Activiteiten
- De werkgroep Bedrijfsvoering
- De werkgroep Accommodatie + materialen

Wat is er tot nu toe bereikt?
Inmiddels zijn er al een aantal bijeenkomsten geweest met een afvaardiging van de verschillende verenigingen. Tijdens de eerste bijeenkomsten werd er vooral kennis gemaakt met elkaar. Voorzichtig ontstonden de eerste ideeën. De daaropvolgende bijeenkomsten werden deze ideeën verder uitgewerkt. Ook is er gekeken naar vragen die binnen de verschillende verenigingen spelen en gekeken waar de verenigingen elkaar kunnen ondersteunen. Voor 2020 staan er weer twee avonden gepland (30 maart en 12 oktober) en gaan we verder met gezamenlijke thema’s en het verbinden van de verenigingen.


Vanuit het SEC (www.sport-expertise-centrum.nl) worden we ondersteunt met het opzetten van deze nieuwe vorm van samenwerken en het behandelen van diverse thema’s. Een samenwerking die goed bevalt en in ieder geval in 2020 nog blijft bestaan.

Gaan de Geffenaren al iets merken van deze samenwerking?
Jazeker. Een mooi voorbeeld is de Roefeldag op 4 april a.s. Deze middag wordt georganiseerd op sportpark de Biescamp voor de Geffense basisschooljeugd. Het is een unieke kans om kennis te maken met de verengingen in Geffen. Er worden activiteiten en demonstraties verzorgd. Kinderen kunnen zicht tijdens deze middag inschrijven voor gratis proeflessen bij de verenigingen. Ook ouders zijn welkom om zich te laten informeren over de mogelijkheden voor hun zoon of dochter bij de verenigingen.

Ook andere initiatieven zullen in 2020 verder vorm krijgen, maar daarover later meer.

 


Ga naar 'Ask a local'