Stichting Ons Welzijn

Sociaal Team: Heb je ene vraag of een probleem dat je alleen niet kunt oplossen? Het Sociaal Team zoekt samen met jou naar een oplossing. Je kunt dicht bij huis terecht met vragen of problemen op het gebied van je woonomgeving, zorg, welzijn en financiën, maar ook met je plannen om iets te leren, iets voor een ander te doen of de leefbaarheid in je buurt te verbeteren.

 

Hoe werkt het Sociaal Team?

Het Sociaal Team is er voor volwassenen. Een medewerker uit het team helpt je op weg, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken of ondersteuning te geven bij het versterken van je eigen mogelijkheden. Het Sociaal Team kan je ook ondersteunen bij het ontwikkleen van je eigen sociale netwerk en de weg wijzen naar passende hulp of vrijwilligerswerk. Of psychosociale hulp bieden bij allerlei levensvragen en psychische problemen, zoals rouw, relatieproblemen, omgaan met ziekte of ouder worden, eenzaamheid, geldproblemen, huiselijk geweld of problemen op je werk.

 

Is het zo dat een andere organisatie je beter kan helpen? Dan verwijzen we je door. In een team werken mensen met diverse professionele achtergronden zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, ouderenadvies en leven met een beperking.

 

Ook een wijkverpleegkundige en een WMO-consulent maken deel uit van het team. Als ondersteuning een langeren periode duurt, dan is één van de leden van het Sociaal Team vast contactpersoon voor jou.

 

Het Sociaal Team werkt samen met onder andere Basisteams Jeugd en Gezin, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, vrijwilligeresorganisaties, politie en gemeente.

Stichting Ons Welzijn
Telefoon: 088 3742525
E-mail: info@ons-welzijn.nl