Gemengd Koor

Het gemengd koor verzorgt op zondagochtend de gezangen in de hoogmis. Op dinsdagavond repeteren wij op de tweede verdieping van het Oude Klooster. Aanvang repetitie:19.30 uur.


Na de repetitie drinken wij gezamenlijk een kopje koffie en thee voordat wij weer huiswaarts keren. Muziek verbindt en ontspant. Wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Weet dat u van harte welkom bent.  Niet alleen om naar ons koor te luisteren, maar zeker ook om met ons mee te zingen..

Contactinformatie
Secretaris: Will van Leeuwen-de Haas
van Coothstraat 14
5386 AE Geffen
Telefoon: 073 - 5323044
E-mail: hansenwillvanleeuwen@gmail.com