Sint-Joris Gilde

Het Sint-Jorisgilde is een gezelligheidsvereniging voor jong en oud die de gildegeest en de gildetradities in stand wil houden door de onderlinge band tussen haar leden en de leden van andere gilden te bevorderen. Dit doet ze o.a. in haar eigen clubhuis door darten, boules, sjoelen, schieten met kruisboog, geweer, lasergun of handboog, vendelen en trommen. Daarnaast tracht het gilde, samen met andere maatschappelijke- en culturele groeperingen in Geffen, dienstbaarheden te bevorderen of uit te voeren. Zie onze website www.gildegeffen.nl

Sint-Joris Gilde
Contactinformatie
Huub Lamers
Telefoon: 06 13570578
E-mail: gildegeffen@gmail.com