Stichting Landschapsbeheer

Landschapsbeheer Oss is een vrijwilligers-organisatie die zich inzet voor het behoud, beheer, herstel en ontwikkeling van een ecologisch waardevol en mooi landschap met een streekeigen karakter. Landschapsbeheer Oss ontwikkelt hiervoor visies, project- en beheerplannen.

Een uitgestrekt werkgebied (van Den Bosch tot Grave en van Maashorst tot de Maas) met een grote verscheidenheid aan landschappen (bossen, agrarisch cultuurlandschap, beekdalen, uiterwaarden) zorgt voor een grote diversiteit aan werkzaamheden.
De werkzaamheden worden in samenwerking en in overleg met particulieren, agrariërs, natuurorganisaties en (semi)overheden uitgevoerd.
Het kloppend hart van Landschapsbeheer Oss bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die wekelijks in het landschap actief is.

Welkom

Op onze website vindt u veel informatie over de werkwijze van Landschapsbeheer Oss, de uitgevoerde en lopende projecten, de vrijwilligersgroep, actuele zaken en dagen waarop gewerkt wordt. De foto’s in onze fotogalerij geven hiervan een goed beeld!!
Zie ook onze facebook pagina's en http://www.landerijvantosse.nl

Contactinformatie
Projectcoördinator: Tonnie van Hooff en/of Henk Smouter
Tolstraat 3,
5342 NH Oss
E-mail: info@landschapsbeheer-oss.nl