ONS welzijn

ONS welzijn werkt vanuit teams in de wijk waarin mensen werken met diverse specialismen zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, leven met een beperking, schuldhulpverlening, ouderenadvies, (jeugd-) gezondheidszorg, jongerenwerk, sociaal-juridisch advies en opgroeien- en opvoedondersteuning. Daardoor heeft elk team kennis over problematiek bij jeugd, gezin, volwassenen en ouderen. De teams zijn er voor mensen van alle leeftijden. Zij werken vanuit wijken en dorpen: je kunt dicht bij huis bij hen terecht. Als begeleiding een langere periode duurt, dan is een vaste contactpersoon voor je aanwezig in het team.

 

Hoe werkt het Sociaal Team?

Het Sociaal Team is er voor volwassenen. Een medewerker uit het team helpt je op weg, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken of ondersteuning te geven bij het versterken van je eigen mogelijkheden. Het Sociaal Team kan je ook ondersteunen bij het ontwikkleen van je eigen sociale netwerk en de weg wijzen naar passende hulp of vrijwilligerswerk. Of psychosociale hulp bieden bij allerlei levensvragen en psychische problemen, zoals rouw, relatieproblemen, omgaan met ziekte of ouder worden, eenzaamheid, geldproblemen, huiselijk geweld of problemen op je werk.

 

Is het zo dat een andere organisatie je beter kan helpen? Dan verwijzen we je door. In een team werken mensen met diverse professionele achtergronden zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, ouderenadvies en leven met een beperking.

 

Ook een wijkverpleegkundige en een WMO-consulent maken deel uit van het team. Als ondersteuning een langeren periode duurt, dan is één van de leden van het Sociaal Team vast contactpersoon voor jou.

 

Het Sociaal Team werkt samen met onder andere Centrum Jeugd en Gezin, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, vrijwilligeresorganisaties, politie en gemeente.

ONS welzijn
Contactinformatie
Telefoon: 088 3742525
E-mail: info@ons-welzijn.nl