Gebruikers Het Oude Klooster

Het Oude Klooster heeft een aantal vaste gebruikers. Voor meer informatie kunt u de website van de desbetreffende gebruiker raadplegen: 

 

Belangenvereniging Senioren Geffen (BSG): 

  • Biljart, film, koersbal, kaarten, bingo, computerhoek, handwerken, dansgroep etc. 
  • Elke woensdagochtend is het Oude Klooster geopend voor alle BSG-leden  in Geffen om te biljarten, darten, kaarten, sjoelen of om zomaar wat gezelligheid te zoeken.

 

Toren H. Maria Magdalena Geffen van geloofsgemeenschap De Goede Herder 

  • Repetitie koren: Gemengd Koor, Passe Partout, Dameskoor. 
  • Er is regelmatig op vrijdagavond om 19.00 uur en in de wintermaanden op zondagmorgen om 9.30 uur een (Eucharistie)viering in de kapel.

 

Heemkunde Werkgroep Vladerack:

 

De Ontmoeting:

  • Voor alle Geffenaren is er op elke woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur een gezellige activiteit: “De Ontmoeting”. Met een kopje koffie of thee en een praatje.
  • U bent van harte welkom op deze morgen. 

 

Zin om gezellig met ons mee te komen eten? Eetpunt De Ontmoeting (Geffen.nl)

  • Graag aanmelden voor de tweede donderdag van de maand.
  • Dit kan op woensdagochtend bij De Ontmoeting in het Oude Klooster tussen 9.30 uur en 11.30 uur of op woensdagmiddag bij Marijke Nieuwenhuis, De Heegt 9 in Geffen.

 

Ziekencomité De Schakel: (Geffen.nl)

 

Brabant Zorg/Thuiszorg:

 

Fysiotherapie Move2Bfit/ Praktijk Vandaag:

 

EHBO:

  • Cursussen EHBO en AED

 

Ons Welzijn:

Gym en Yoga

 

Buurtvereniging De Molenhoek:

Biljarten