Geschiedenis Het Oude Klooster

In het hart van het dorp Geffen staat Het Oude Klooster, een gebouw met een historische betekenis en een levendige, hedendaagse bestemming. 

 

Vanaf de opening van het gebouw in 1876 waren hier tot 1981 de Zusters van Liefde actief. Onderwijs, zieken- en bejaardenzorg, pastorale zorg en maatschappelijk werk behoorden tot de taken van deze zusters, ook in Geffen. In het Oude Klooster is tussen 1914 en 1936 ook een kostschool voor meisjes van goeden huize gevestigd geweest. In 1990 werd een nieuwe  vleugel voor bejaardenzorg “De Heegt” in gebruik genomen en kwam een vleugel met 20 aanleunwoningen voor bejaarden gereed. 

 

Voor de religieuze verplichtingen stond de neogotische kapel van het klooster ter beschikking,  gebouwd op een fundering van 150.000 oude stenen. De gebrandschilderde ramen met religieuze voorstellingen zijn in 1929 in de kapel geplaatst ter gelegenheid van het vijftigjarig kloosterjubileum van Zuster Maria Margaretha. Zij was een dochter van de bouwheer van de Sint Janskathedraal in Den Bosch, de architect Bolsius. De ramen zijn ontworpen en vervaardigd door Jos Menke Glasmalerei in Goch (Duitsland). 

 

Toen in 1981 de laatste vier nonnen het gebouw verlieten, werd de gemeente Geffen eigenaresse van het gebouw. Deze heeft aan de gebouwen een sociale bestemming gegeven ten behoeve van de Geffense gemeenschap. Hiervoor is de stichting Het Oude Klooster in het leven geroepen. In 1991 is het gebouw na de nodige aanpassingen officieel heropend. In 2000 is het in oostelijke richting uitgebouwd, gefinancierd door de gemeente en de stichting gezamenlijk. 

In de laatste vijf jaar is met medewerking van de gemeente een groot aantal verouderde en versleten voorzieningen in het interieur gerenoveerd en gemoderniseerd. 

 

Zo heeft het oude gebouw een hedendaagse bestemming gekregen die het net als vroeger in het centrum van de Geffense gemeenschap plaatst.