Vrijwilligerstaak: Chauffeur voor Geffense zorgvragers

Terugkerend

Eigen keus


Nu er geen openbaar vervoer meer is in Geffen, liggen eenzaamheid en gemiste medische afspraken op de loer. Beschik je over een eigen auto, telefoon, wat vrije tijd en een warm hart voor de medemens?

Chauffeur voor Geffense zorgvragers

In mei 2023 is Vervoer op Maat van start gegaan, nu al met 8 vrijwilligers!

 

Het vervoer is bedoeld voor de kwetsbare mensen met een klein sociaal netwerk en die zelf niet over vervoer beschikken om huisarts, ziekenhuis te bezoeken of noodzakelijke boodschappen te doen. Het is en blijft immers belangrijk dat diegene sociale contacten kan blijven onderhouden of naar (medische) afspraken gereden kan worden.

 

Het vervoer geschiedt vanuit Geffen naar de directe omgeving. Denk aan een cirkel van ongeveer een 20-25 kilometer. Het is de bedoeling dat je de zorgvrager thuis ophaalt en hem/haar de nodige ondersteuning biedt.

 

VERGOEDING

Na elke rit betaalt de zorgvrager jou direct de gemaakte benzine- en parkeerkosten. De kosten voor de zorgvrager bedragen € 0,38 per kilometer met een minimum van € 2,50 per rit. Het aantal kilometers kan via de ANWB route worden vastgesteld.

 

EVENTUELE WACHTTIJD

Mocht er een langere wachttijd tussen brengen en ophalen zitten, dan is het aan de vrijwilliger om te bepalen of deze wil wachten of terugrijdt. Bij zorgvrager dient wel bij aanvang duidelijk te zijn of vervoer 2x moet worden betaald als de vrijwilliger er voor terug moet komen, dan wel een andere vrijwilliger hiervoor moet worden ingeschakeld. Bij wachten zou zorgvrager een kop koffie kunnen worden aangeboden.

 

WERKWIJZE

De aanvragen komen binnen bij de coördinator. Deze bepaalt of zorgvraag terecht is en zij gaat vervolgens vrijwilligers benaderen. Wij willen nogmaals benadrukken dat iedereen die zelf vervoer kan regelen via naaste familieleden, buren of (taxi vervoer voor zieken of regiotaxi), dit ook daadwerkelijk via deze kanalen regelt zodat onze vrijwilligers niet overvraagd worden.

 

Alles wat jij nodig hebt, is een auto met inzittendenverzekering, een telefoon, wat vrije tijd en een warm hart voor de Geffense medemens.

 

Wil je graag meer informatie of jezelf inzetten als chauffeur? Neem contact op met coördinator Thea Wakonig op 06-20571491. Alvast hartelijk dank!

 

Ps. Deze vervoersdienst is tot stand gekomen in overleg met Geffen Zorgt en de BSG.

Interesse of vragen?

;